Kulturlivets fortlevnad

Rapporten Kulturlivets fortlevnad har skrivits inom ramen för Arvsfondsprojektet Nexus, som drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Håller kultursamverkansmodellen? Jesper Westermark, en författarna bakom Kulturlivets fortlevnad, presenterar i denna video en sammanfattning av rapportens utgångspunkter, material och huvudsakliga slutsatser.

 

Rapporten Kulturlivets fortlevnad publicerades 2021.