NEXUSMODELLEN

Samverkan i det ideellt organiserade kulturlivet

Utmaningarna i vardagen är stora för civilsamhällets aktörer, inte minst när det gäller att möta stora behov med små resurser. Samverkan kan vara en möjlig lösning, men vad är nyckeln till god samverkan? Nexusmodellen innehåller metoder för samverkan mellan organisationer i civilsamhället. Med utgångspunkt i den ideellt organiserade kultursektorn har modellen perspektiv på det ideellt organiserade föreningslivets förutsättningar samt på inkludering. Den här boken fungerar som en guide till modellen och innehåller allt från konkreta modell- och metodbeskrivningar till resonemang, erfarenheter och tips på hur du som läsare kan utveckla dig och din organisation kring att samverka och samarbeta med andra aktörer. 

Nexusmodellen har utformats av Arvsfondsprojektet Nexus, som under tre år har arbetat med att testa och utveckla samverkansmetoder för det fria och ideellt organiserade kulturlivet och för civilsamhället i stort. Bakom Projekt Nexus står de fyra förbunden RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, Kontaktnätet, SUB – Riksförbundet För Subkultur och Ung Media Sverige.

Metodboken trycks i begränsad upplaga.