Projekt Nexus

NEXUSMODELLEN

Samverkan i det ideellt organiserade kulturlivet

Utmaningarna i vardagen är stora för civilsamhällets aktörer, inte minst när det gäller att möta stora behov med små resurser. Samverkan kan vara en möjlig lösning, men vad är nyckeln till god samverkan? Nexusmodellen innehåller metoder för samverkan mellan organisationer i civilsamhället. Med utgångspunkt i den ideellt organiserade kultursektorn har modellen perspektiv på det ideellt organiserade föreningslivets förutsättningar samt på inkludering. Den här boken fungerar som en guide till modellen och innehåller allt från konkreta modell- och metodbeskrivningar till resonemang, erfarenheter och tips på hur du som läsare kan utveckla dig och din organisation kring att samverka och samarbeta med andra aktörer. 

Knytpoddens mest spelade avsnitt.

Under sommaren 2020 gick Knytpodden igenom alla härskartekniker och tillhörande motstrategier ihop med psykologen Neda Ardalan. Osynliggörande är i nuläget Knytpoddens populäraste avsnitt.

Hur kan vi skapa en trygg, inkluderande och utvecklande miljö inom det fria kulturlivet? Knytpodden samlar berättelser med unga perspektiv från civilsamhället.

Nexus är ett Arvsfondsprojekt som har utvecklat en ny samverkansmodell med syftet att möjliggöra för fler att engagera sig i kultur- och föreningslivet.

Nexusmodellen har utformats av Nexus, som under tre år har arbetat med att testa och utveckla samverkansmetoder för det fria och ideellt organiserade kulturlivet.

Läs Nexus rapport – Kulturlivets fortlevnad

Kulturlivets fortlevnad är en fallstudie av regionala kulturplaner som undersöker det fria kulturlivets möjligheter. Rapportens frågeställningar rör vilka förutsättningar för finansiering som finns i regionerna, om strukturerna kring dessa bidrar till ojämlikhet i kulturlivet och hur olika kulturformer inkluderas i kulturplanerna.

Rapporten släpptes av Nexus 2021.